สถานีปันปั่นแห่งใหม่ใก้ลขนส่งมวลชน | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

สถานีปันปั่นแห่งใหม่ใก้ลขนส่งมวลชน


ปันปั่นเปิดสถานีใหม่ เพื่อเชื่อมโยงขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ให้มีความสอดคล้องตามตลาดการใช้งาน
โดยในการเพิ่มสถานีครั้งนี้ เป็นการย้ายจากจุดที่มีความหนาเเน่นของสถานีออกมายังจุดที่มีผู้ต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมาก
จึงได้เลือกศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มาเป็นสถานีใหม่ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงจากจุดรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์สิริกิติ์ มายังสถานีปันปั่นศูนย์สิริกิติ์(เเยกพระราม4)
โดยจะทำให้ผู้ที่เดินทางทั้งไป-กลับศูนย์สิริกิติ์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่ติดขัดด้วยจักรยาน

เปิดสถานี : 20 ก.พ 2559

เวลา : 0.7.00 เป็นต้นไป

sdsf