สุขสันวันสงกรานต์ 2559! | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

สุขสันวันสงกรานต์ 2559!


          ทีมงานโครงการจักรยานสาธารณะขอกราบสวัสดีปีใหม่ไทยแก่สมาชิกเเละผู้สนใจทุกท่าน เป็นอีกหนึ่งปีที่โครงการจักรยานสาธารณะปั่นปั่นได้รับใช้สมาชิกเเละท่านผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่โครงการจัดหรือกิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ทางทีมงานโครงการรถจักรยานสาธารณะปันปั่นขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการคลับเคลื่อนระบบขอส่งมวลชนให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ

“เติมเต็มระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ให้สมบูรณ์แบบ

เพื่อคืนคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้คนกรุง”

           และสุดท้ายนี้ทางทีมงานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกบันดาลพรให้พี่และครอบครับประสบแต่ความสุข ความเจริญ ห่างร้างภัยพาล และสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัย เเละสวัสดีวันสงกรานต์ครับ…ทีมงานโครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น

songkranday