Bangkok Car Free Day 2012 | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

Bangkok Car Free Day 2012


โครงการจักรยานจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ภายได้ชื่อโครงการจักรยานปันปั่น ร่วมแสดงพลังสนับสนุนการลดการใช้รถยนต์ ในงาน Bangkok Car Free Day 2012 ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดขึ้นที่สวนลุมพินี โดยภายในงานโครงการจักรยานปันปั่นร่วมจัดแสดงจักรยาน และ ระบบอัตโนมัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก