กำหนดจัดงาน ปั่นตามรอยพ่อไปป้อมพระจุล | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดจัดงาน ปั่นตามรอยพ่อไปป้อมพระจุล


05.30 – 06.30 – ลงทะเบียน
07.00 – ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
– ประธานฯ และผู้แทนส่วนราชการ (วปอ./ฐท.กท. /ททท./
จว.สมุทรปราการ/ผู้แทนนักปั่น)สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
– ขบวนจักรยานตั้งแถวบริเวณจุดปล่อยตัว
– ประธานในพิธีเดินทางมายังจุดปล่อยตัว
– ประธานฯ ให้สัญญาณปล่อยขบวนจักรยาน
07.15 – ขบวนจักรยาน A ออกเดินทางตามเส้นทาง ตั้งแต่ปจปร.- ทางหลวง 303 –
พระสมุทรเจดีย์– ปจปร.
07.20 – ขบวนจักรยาน B ออกเดินทาง
07.25 – ขบวนจักรยาน C ออกเดินทาง
07.30 – ขบวนจักรยาน D ออกเดินทาง
07.45 – ขบวนจักรยาน A เดินทางถึงลานพระสมุทรเจดีย์
07.50 – ขบวนจักรยาน B เดินทางถึงลานพระสมุทรเจดีย์
07.55 – ขบวนจักรยาน C เดินทางถึงลานพระสมุทรเจดีย์
08.00 – ขบวนจักรยาน D เดินทางถึงลานพระสมุทรเจดีย์
08.00 – นักปั่นจักรยาน เยี่ยมชมป้อมผีเสื้อสมุทร
– ชมนิทรรศการป้อมผีเสื้อสมุทร ถ่ายภาพที่ระลึก
09.00 – ขบวนจักรยาน ออกเดินทางจากพระสมุทรเจดีย์ มายัง ปจปร.
09.30 – ขบวนจักรยานทุกคัน เข้าสู่เส้นชัย และรับของที่ระลึก
09.45-10.30 – ถ่ายภาพที่ระลึก ลานข้างพิพิธภัณฑ์ร.ล.แม่กลอง
– นักปั่นจักรยานเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร.ล.แม่กลอง
– เยี่ยมชมห้องใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
– ถ่ายภาพที่ระลึก ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

แผนผังที่จัดงานป้อมพระจุลฯ

ที่จอดรถ

เส้นทางจากป้อมพะจุลฯ ไปยัง ป้อมผีเสื้อสมุทร

แผนผังที่จัดงานป้อมผีเสื้อสมุทร
http://www.punpunbikeshare.com/wp-content/uploads/2017/02/16201.jpg

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการรับสมัคร http://www.punpunbikeshare.com/?p=2903/