FAQ คำถามที่พบบ่อย | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

FAQ คำถามที่พบบ่อย


1. ตารางเวลาปั่น เริ่มกี่โมง ถึงกี่โมง มีพิธีอะไรหรือป่าว แบ่งกลุ่มรึไม่?
คำตอบ
ในการปล่อยตัวจะแบ่งนักปั่นออกเป็น 4 กลุ่มคือ A, B, C และ D กลุ่มละ 500 คัน
โดยกลุ่ม A จะเป็นนักศึกษา วปอ.และ VIP ซึ่งปั่นตามหลัง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
แต่ละกลุ่มจะปล่อยตัวห่างกัน 5 นาที (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกำหนดการ)
กำหนดการโดยย่อ
05.30 – 07.00 ลงทะเบียนรับเสื้อ
07.00 – 07.15 ประธานมาถึง พร้อมทำพิธีการสักการะสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่๕ และตั้งขบวน
07.15 ปล่อยตัวขบวนกลุ่มแรก
ระยะเวลาในการปั่น 07.15 – 09.30

2. เสื้อรับเวลาอื่นได้ไหม ที่ไม่ใช่ตี 5.30 รับก่อนวันหรือ หลังเวลา ตี5.30ได้ไหม?
คำตอบ – ในวันงานจะรับได้ตั้งแต่ 05.30 เป็นต้นไปจนถึง 10.00 น. ในวันที่ 5 มีนาคม

3. ที่จอดรถยนต์ เอารถจอดได้ที่ไหน?
คำตอบ – รถที่นำมาสามารถจอดรถได้ที่ป้อมพระจุลฯโดยจัดเตรียมจุดจอดรถไว้อย่างเพียงพอ

4. ดูประกาศรายชื่อได้ที่ไหน?
คำตอบ – สามารถดูรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่ www.facebook.com/punpunbikeshare

5.VIP ต่างกับธรรมดาอย่างไร?
คำตอบ – VIP จะได้รับของที่ระลึกพิเศษนอกเหนือจากเสื้อและเหรียญ รวมทั้งเงินส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศลร่วมกับทาง วปอ อีกทั้งยังได้ปั่นในกลุ่ม A ร่วมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนักศึกษา วปอ

6.มีจักรยานให้หรือไม่?
คำตอบ- ต้องนำจักรยานของท่านมาเอง

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการรับสมัคร http://www.punpunbikeshare.com/?p=2903/