กิจกรรม ปัน ปั่น แต่งไทยไปทำบุญ | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม ปัน ปั่น แต่งไทยไปทำบุญ

กิจกรรม ปัน ปั่น แต่งไทยไปทำบุญ


กิจกรรม ปัน ปั่น แต่งไทยไปทำบุญ

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 20 มี.ค 2562

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ปัน ปั่น แต่งไทยไปทำบุญ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXvGj7ZeOQbS7cUW5ZS-cu3WZ5-Hj6JDCDBl_CcmMvzAh-Ew/viewform?usp=sf_link