ขอปิดการให้บริการสถานีราชกรีฑาสโมสร เป็นการชั่วคราว | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอปิดการให้บริการสถานีราชกรีฑาสโมสร เป็นการชั่วคราว


เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน

ด้วยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนอังรีดูนังต์

ดังนั้น จึงขอปิดการให้บริการสถานีราชกรีฑาสโมสร เป็นการชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น