กิจกรรม ปันปั่น ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 6 | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม ปันปั่น ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 6


ผู้สนใจร่วมกิจกรรม ปันปั่น ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 6

สามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตาม Link นี้

https://forms.gle/7puiHNGYLN5fC6QV6

โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันอังคารที่ 18 มิถุนายน และจะประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมในวันพุธที่ 19 มิถุนายนนี้

รายละเอียดกิจกรรม
เส้นทางการปั่น

Start สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี => ตลาด อตก.=> ตลาดนัดสวนจตุจักร => End สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กำหนดการ

  • 08.00 – 08.30 ลงทะเบียนที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี / ทำพิธีเปิดกิจกรรม ถ่ายรูปหมู่
  • 08.30 – 09.00 เริ่มปั่น => อตก.
  • 09.00 – 10.00 รับบริจาคที่ อตก.
  • 10.00 – 11.30 รับบริจาคที่ จตุจักร
  • 11.30 – 12.00 ปั่นกลับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี / ส่งมอบเงินบริจาคทั้งหมดให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก