ขอปิดปรับปรุงระบบการยืมจักรยาน สถานีลุมพินีทาวเวอร์ เป็นการชั่วคราว | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอปิดปรับปรุงระบบการยืมจักรยาน สถานีลุมพินีทาวเวอร์ เป็นการชั่วคราว


เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน

ขอปิดปรับปรุงระบบการยืมจักรยาน สถานีลุมพินีทาวเวอร์ เป็นการชั่วคราว
แต่ท่านสามารถคืนจักรยานได้ตามปกติ
และท่านสามารถยืมจักรยานสถานีใกล้เคียงได้ เช่น สถานีศูนย์สิริกิต สถานีบ่อนไก่

ขออภัยในความไม่สะดวก
โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น