ขอปิดปรับปรุงระบบการยืมจักรยาน สถานีบ่อนไก่ เป็นการชั่วคราว | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอปิดปรับปรุงระบบการยืมจักรยาน สถานีบ่อนไก่ เป็นการชั่วคราวเรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน
ขอปิดปรับปรุงระบบการยืมจักรยาน สถานีบ่อนไก่ เป็นการชั่วคราว
แต่ท่านสามารถคืนจักรยานได้ตามปกติ
และท่านสามารถยืมจักรยานสถานีใกล้เคียงได้
เช่น สถานีไทย-เบลเยี่ยม , สถานีสวนลุมพินี 3
ขออภัยในความไม่สะดวก
โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น