ปันปั่นพาเที่ยว ชุมชนคลองบางหลวง | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

ปันปั่นพาเที่ยว ชุมชนคลองบางหลวง


📣📣📣
ปันปั่น ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วม
กิจกรรมปันปั่นพาเที่ยว ชุมชนคลองบางหลวง🚈 🛥 🚴‍♀️🚴‍♂️🚈
ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
📍📍📍
***** รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น *****
📌📌📌
****ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องใช้จักรยานของโครงการเท่านั้น
🥰🥰🥰

ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่⬇️⬇️
🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️📝📝
https://forms.gle/AcYfzRZvaCJqCTHU7

*** ปิดรับสมัครวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

🚈🚴‍♂️🛥
เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

09.45 – 10.00 ลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมที่สถานีปันปั่นสยามสแควร์
10.00 – 10.30 เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS จากสถานีสยาม – สถานีบางหว้า
10.30 – 11.00 เดินทางไปยังท่าเรือบางหว้าและปั่นจักรยานผ่านเส้นทางเรียบคลองภาษีเจริญไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญ
11.00 – 12.00 ไปนมัสการเจดีย์แก้วองค์แรกของโลกที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
12.00 – 12.15 เดินทางโดยจักรยานปันปั่น ไปยังวัดกำแพงบางจากเพื่อเยี่ยมชมชุมชนคลองบางหลวง
12.15 – 12.30 ไหว้พระทำบุญที่วัดกำแพง
12.30 – 13.45 เที่ยวชมชุมชนคลองบางหลวงตามอัธยาศัย
14.00 – 15.00 ชมการแสดงที่บ้านศิลปิน
15.00 – 15.30 เดินทางกลับโดยเรือคลองภาษีเจริญจากท่าเรือวัดกำแพง – ท่าเรือบางหว้า
15.30 – 16.00 เดินทางกลับสถานีสยามโดยรถไฟฟ้า BTS
16.00 จบกิจกรรม
😘😘😘😘