ขณะนี้มีมิจฉาชีพตระเวนขโมยจักรยานของประชาชน | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

ขณะนี้มีมิจฉาชีพตระเวนขโมยจักรยานของประชาชน


แจ้งเตือนภัยแก่สมาชิกทุกท่าน ขณะนี้มีมิจฉาชีพตระเวนขโมยจักรยานของประชาชน
ที่คล้องโซ่ล็อคไว้บริเวณที่จอดจักรยานสาธารณะของสถานีจักรยานปั่นปั่น และหรือ จอดคล้องโซ่ล็อคกับราวกันตกของ กทม. บริเวณริมถนน
โดยมิจฉาชีพจะใช้วิธีตัดโซ่ล็อคออกแล้วก็ขโมยจักรยานไป
จึงขอเตือนภัยท่านสมาชิกและประชาชนทั่วไปให้เพิ่มการป้องกันหรือหลีกเลี่ยนการจอดแบบดังกล่าว
จึงเรียนแจ้งเพื่อทราบ