ปันปั่นร่วมงาน Siam Street Fest | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

ปันปั่นร่วมงาน Siam Street Fest


ปันปั่นและผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปั่นจักรยานเพื่อร่วมเปิดงาน Siam Street Fest การนี้ โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นนำจักรยานจำนวน 80 คัน และเปิดสถานีชั่วคราวภายในสยามสแควร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา