แนะนำปันปั่น | ปันปั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำปันปั่น


ปันปั่น คือ โครงการจักรยานสาธารณะของ กรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการ “ให้ยืม” หรือ “ให้เช่า”รถจักรยานแก่ชาวกรุงเทพฯ ด้วยระบบัตโนมัติ เพื่อขับขี่ในระยะสั้นเพื่อการเดินทางจาก ปันปั่น คือ โครงการจักรยานสาธารณะของ กรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการ “ให้ยืม” หรือ “ให้เช่า”รถจักรยานแก่ชาวกรุงเทพฯ ด้วยระบบัตโนมัติ เพื่อ ขับขี่ในระยะสั้นเพื่อการเดินทางจาก ปันปั่น คือ โครงการจักรยานสาธารณะของ กรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการ “ให้ยืม” หรือ “ให้เช่า”รถจักรยานแก่ชาวกรุงเทพฯ ด้วยระบบัตโนมัติ เพื่อ ขับขี่ในระยะสั้นเพื่อการเดินทางจาก

จักรยานปันปั่น

จักรยานปันปั่น