ข่าวสารปันปั่น | ปันปั่น | Page 11

ข่าวสารและกิจกรรมปันปั่น

  • กิจกรรมงาน We Thank

    เมื่อวันที่ 26 ที่ผ่านมาหน่วยงาน ปันปั่น ได้จัดกิจกรรมวันแห่งการขอบคุณ

  • ปันปั่นร่วมงาน Siam Street Fest

    ปันปั่นและผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปั่นจักรยานเพื่อร่วมเปิดงาน Siam Street Fest การนี้ โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นนำจักรยานจำนวน 80 คัน และเปิดสถานีชั่วคราวภาย

  • เปิดตัวจักรยานสาธารณะปันปั่น

    “โครงการจักรยานสาธารณะ ปันปั่น” มีพิธีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่บริเวณลานกิจกรรมหน้า จามจุรี สแควร์ โดยปล่อยขบวน “จักรยานปันปั่น” จากสถานีนำร่อง จามจุรีสแควร์