ข่าวสารปันปั่น | ปันปั่น | Page 14

ข่าวสารและกิจกรรมปันปั่น

  • Bangkok Car Free Day 2012

    โครงการจักรยานจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ภายได้ชื่อโครงการจักรยานปันปั่น ร่วมแสดงพลังสนับสนุนการลดการใช้รถยนต์ในงาน Bangkok Car Free Day 2012

  • แนะนำปันปั่น

    ปันปั่น คือ โครงการจักรยานสาธารณะของ กรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการ “ให้ยืม” หรือ “ให้เช่า”รถจักรยานแก่ชาวกรุงเทพฯ ด้วยระบบัตโนมัติ เพื่อขับขี่ในระยะสั้น