ข่าวสารปันปั่น | ปันปั่น | Page 14

ข่าวสารและกิจกรรมปันปั่น

 • ปันปั่นร่วมงาน Siam Street Fest

  ปันปั่นและผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปั่นจักรยานเพื่อร่วมเปิดงาน Siam Street Fest การนี้ โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นนำจักรยานจำนวน 80 คัน และเปิดสถานีชั่วคราวภาย

 • เปิดตัวจักรยานสาธารณะปันปั่น

  “โครงการจักรยานสาธารณะ ปันปั่น” มีพิธีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่บริเวณลานกิจกรรมหน้า จามจุรี สแควร์ โดยปล่อยขบวน “จักรยานปันปั่น” จากสถานีนำร่อง จามจุรีสแควร์

 • Bangkok Car Free Day 2012

  โครงการจักรยานจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ภายได้ชื่อโครงการจักรยานปันปั่น ร่วมแสดงพลังสนับสนุนการลดการใช้รถยนต์ในงาน Bangkok Car Free Day 2012

 • แนะนำปันปั่น

  ปันปั่น คือ โครงการจักรยานสาธารณะของ กรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการ “ให้ยืม” หรือ “ให้เช่า”รถจักรยานแก่ชาวกรุงเทพฯ ด้วยระบบัตโนมัติ เพื่อขับขี่ในระยะสั้น