ข่าวสารปันปั่น | ปันปั่น | Page 5

ข่าวสารและกิจกรรมปันปั่น

  • กิจกรรม ปันปั่น ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 6

    ผู้สนใจร่วมกิจกรรม ปันปั่น ปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 6 สามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตาม Link นี้ https://forms.gle/7puiHNGYLN5fC6QV6 โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันอังคารที่ 18 มิถุนายน และจะประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมในวันพุธที่ 19 มิถุนายนนี้ รายละเอียดกิจกรรม เส้นทางการปั่น Start สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี => ตลาด อตก.=> ตลาดนัดสวนจตุจักร => End สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กำหนดการ 08.00 – 08.30 ลงทะเบียนที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี / ทำพิธีเปิดกิจกรรม ถ่ายรูปหมู่ 08.30 – 09.00 เริ่มปั่น => อตก. 09.00 – 10.00 รับบริจาคที่ อตก. 10.00 – 11.30 รับบริจาคที่ จตุจักร 11.30 – 12.00 ปั่นกลับ […]

  • ขอปิดการให้บริการสถานีราชกรีฑาสโมสร เป็นการชั่วคราว

    เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน ด้วยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนอังรีดูนังต์ ดังนั้น จึงขอปิดการให้บริการสถานีราชกรีฑาสโมสร เป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น