ข่าวสารปันปั่น | ปันปั่น | Page 8

ข่าวสารและกิจกรรมปันปั่น

  • ปันปั่นร่วมงาน Siam Street Fest

    ปันปั่นและผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปั่นจักรยานเพื่อร่วมเปิดงาน Siam Street Fest การนี้ โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นนำจักรยานจำนวน 80 คัน และเปิดสถานีชั่วคราวภาย

  • เปิดตัวจักรยานสาธารณะปันปั่น

    “โครงการจักรยานสาธารณะ ปันปั่น” มีพิธีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่บริเวณลานกิจกรรมหน้า จามจุรี สแควร์ โดยปล่อยขบวน “จักรยานปันปั่น” จากสถานีนำร่อง จามจุรีสแควร์

  • Bangkok Car Free Day 2012

    โครงการจักรยานจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร ภายได้ชื่อโครงการจักรยานปันปั่น ร่วมแสดงพลังสนับสนุนการลดการใช้รถยนต์ในงาน Bangkok Car Free Day 2012